KINETICS OF GAS-LIQUID REACTION OF NO WITH Co(NH3)2+6
LONG Xiangli, XIAO Wende, YUAN Weikang
CIESC Journal . 2003, (9): 1264 -1268 .